Nissan Bắc Giang

Đại Lý 1S Chính Thức (Bán Hàng)

  • Khu Công nghiệp Dĩnh Kế, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang
  • 0240.3557877/ Hotline: 012 99 864 864
  • http://nissanbacgiang.com/