close

Tìm đường đi

Sử dụng vị trí của tôi

Nissan Bắc Giang

0829 864 864

ctnammai@nissanbacgiang.com

Cụm Công nghiệp Dĩnh Kế, P Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, Bắc Giang

Bộ phận kinh doanh

08 2882 1666

ctnammai@nissanbacgiang.com

Bộ phận dịch vụ

0868 42 3663

ctnammai@nissanbacgiang.com

1